Chciałbyś, aby Twój pies był zawsze bezpieczny?

Z miłości do psów przygotowaliśmy produkt, który umożliwi Ci leczenie nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą przytrafić się Twojemu ukochanemu czworonogowi. W końcu każdy członek Twojej rodziny zasługuje na maksymalny poziom bezpieczeństwa i kompleksową opiekę medyczną. Również Twój pies!

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa Ubezpieczenie OC właściciela psa Ubezpieczenie śmierci psa Sprawdź cenę

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

jakie korzyści Ci daje?

Zwracamy koszty leczenia związane z nieoczekiwaną chorobą Twojego Psa, taką jak np. angina, biegunka, kaszel, zapalenie pęcherza, nowotwór, zatrucie pokarmowe, babeszjoza itp.

choroba - reakcja organizmu Psa na działanie czynnika chorobotwórczego, którą stwierdził Lekarz weterynarii. Prowadzi ona do zaburzeń czynnościowych, zmian w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.

Zwracamy koszty leczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków Twojego Psa, takimi jak np. pogryzienie przez innego psa lub zwierzę, rozcięta opuszka, skręcona łapa, złamany ogon, rozerwane ucho, zerwane więzadło, połknięcie przez psa jakiegoś przedmiotu itp.

nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, w wyniku którego Pies doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.

W ubezpieczeniu kosztów leczenia masz do wyboru jedną z trzech sum ubezpieczenia:

 • 5 000 PLN
 • 20 000 PLN
 • 50 000 PLN

Jakie koszty leczenia związane z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem zwracamy? Są to m.in.:

 • koszty wizyt lekarskich,
 • koszty leków podanych w gabinecie weterynaryjnym,
 • koszty leków do samodzielnego podania w domu (limit do 500 PLN, 1 000 PLN lub 2 500 PLN, w zależności od wybranego wariantu),
 • koszty badań diagnostycznych, np. morfologia, badanie moczu, badanie kału itd.,
 • koszty badań obrazowych, np. USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
 • koszty hospitalizacji,
 • koszty zabiegów operacyjnych, np. szycia ran, rekonstrukcji więzadła, operacji usunięcia guza/nowotworu itd.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywamy też koszty najbardziej przykrych zdarzeń: eutanazji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Pamiętajmy, że nasz pupil nie powie nam, że coś mu dolega. Jeżeli jego zachowanie wskazuje, że dzieje się coś niepokojącego, np. jest chory, albo doznał jakiegoś urazu, koszty diagnostyki i poszukiwania przyczyny niedyspozycji psa również są pokrywane – wszystko w trosce o Twojego czworonożnego członka rodziny.

Sprawdź cenę i kup ubezpieczenie
Ubezpieczenie OC właściciela psa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela psa opcja dodatkowa

jakie korzyści Ci daje?

W opcji dodatkowej ubezpieczamy Twoją odpowiedzialność cywilną jako właściciela Psa za szkody w mieniu lub na osobie, które Twój pies wyrządził osobom trzecim. Ubezpieczenie działa na terenie całej Europy.

Przykładowe sytuacje, w których działa ochrona ubezpieczeniowa:

 • gdy Twój pies pogryzł innego psa lub osobę trzecią,
 • gdy Twój pies uszkodził lub zniszczył rzecz należącą do osoby trzeciej,
 • gdy Twój pies biegał bez smyczy i wystraszył jadącego rowerzystę, który z tego powodu spadł z roweru i uległ wypadkowi lub uszkodził rower,
 • gdy Twój pies skoczył na przechodzącą obok osobę i pazurami rozdarł jej ubranie.

Polisa obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, na przykład:

 • gdy nie zamknąłeś bramy od domu i Twój pies niedopilnowany wyrządził szkodę,
 • gdy Twój pies biegał bez smyczy lub bez kagańca i doprowadziło to do powstania szkody.

Ochroną objęta jest również każda osoba bliska, a także każda osoba, której powierzyłeś opiekę nad swoim psem, niezależnie od jej miejsca zamieszkania, na przykład:

 • sąsiadka z bloku obok, która wychodzi na spacer z Twoim psem gdy przebywasz np. na kwarantannie,
 • Twoi znajomi z innego miasta, do których odwiozłeś psa, aby opiekowali się nim w trakcie Twoich wakacji.

Jeżeli pies wyrządził szkodę będąc pod ich opieką, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje te zdarzenia.

osoba bliska - Twój małżonek lub osoba, z którą jesteś z konkubinacie, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, dzieci, przysposobiony oraz przysposabiający

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właściciela psa do wyboru jest jedna z czterech sum gwarancyjnych:

 • 20 000 PLN
 • 50 000 PLN
 • 100 000 PLN
 • 200 000 PLN

Suma ubezpieczenia obowiązuje na każde pojedyncze zdarzenie w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i nie ulega zmniejszeniu o wypłacone świadczenie.

Sprawdź cenę i kup ubezpieczenie
Ubezpieczenie śmierci psa

Ubezpieczenie śmierci psa opcja dodatkowa

jakie korzyści Ci daje?

W opcji dodatkowej ubezpieczamy śmierć Psa, do której doszło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub eutanazji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

W przypadku psów rasowych lub w typie rasy mamy do wyboru trzy warianty sum ubezpieczenia, ustalone w zależności od rasy i przeciętnej wartości rynkowej Psa.

Przykładowe sumy ubezpieczeń dla trzech różnych ras:

Yorkshire Terrier

 • 1 500 PLN
 • 3 000 PLN
 • 5 000 PLN

Amerykański Staffordshire Terrier

 • 2 000 PLN
 • 4 000 PLN
 • 6 000 PLN

Samojed

 • 5 000 PLN
 • 8 000 PLN
 • 10 000 PLN

Proponowane sumy różnią się w zależności od rasy lub jej typu.

W przypadku mieszańców do wyboru są dwie sumy ubezpieczenia: 500 PLN lub 1 000 PLN.

Świadczenie związane z ubezpieczeniem śmierci psa może pomóc pokryć koszty indywidualnej kremacji oraz pochówku psa czy zakupu nagrobka. Może również umożliwić adopcję czy zakup kolejnego psa, którego obdarzysz równie silną miłością.

Sprawdź cenę i kup ubezpieczenie

Potrzebujesz pomocy?

Kliknij w ikonkę i zadzwoń - pomożemy.
Render date: 2024-03-25 13:04:28